مسمومیت ده ها نفر مردم دزفول125
روزنه rowzane | » مسمومیت دهها نفر از مردم دزفول در خیابانhttps://rowzane.com/iran/article=98096اشتراک گذاریBBC-Farci در جنوب غربی ایران در شهر دزفول، دهها نفر از شهروندان که در خیابان بودند ...


185
مسمومیت دهها نفر از مردم دزفول در خیابان - تحلیل ایرانwww.tahlileiran.ir/a/131201.htmlدر شهر دزفول، دهها نفر از شهروندان که در خیابان بودند، دچار مشکل تنفسی و مسمومیت شده و به ...


165
مسمومیت ده ها نفر از مردم دزفول در خیابان - تحلیل ایرانhttps://tnews.ir/9dd796887754.htmlفرمانداری دزفول در استان خوزستان، دلیل حادثه را مسمومیت ناگهانی بر اثر نشت گاز کلر در فضای ...


182
ایران -مسمومیت صدها نفر از مردم دزفول در خیابان براثر نشت ...javanehha.com › اجتماعيایران -مسمومیت صدها نفر از مردم دزفول در خیابان براثر نشت گاز کلر. دست‌کم ۳۶۰ نفر از مردم به ...


152
مسمومیت ۳۳۰ نفر در خیابان‌های دزفول - kodoom.com - Kodoomnews.kodoom.com/iran-society/مسمومیت-۳۳۰-نفر-در...مسمومیت دهها نفر از مردم دزفول در خیابان ... مسمومیت دهها نفر از مردم دزفول در خیابان


101
BBC Persian on Twitter: "مسمومیت دهها نفر از مردم دزفول ...https://twitter.com/bbcpersian/status/896611963697033216In this conversation. Verified account Protected Tweets @ Suggested users


185
تعداد مسمومین نشت گاز کلر در دزفول به ۲۰۰ نفر رسید / مردم ...www.isna.ir/96052213018رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با ... گاز دچار مسمومیت شده و ... ۲۰۰ نفر رسید / مردم با ...


138
پخش مرموز گاز شیمیایی‌ کلر در دزفول: ۴۷۵ نفر مسموم، یک ...news.kodoom.com/iran-society/مسمومیت-ده-ها-نفر-از...احتمال دارد که شیر مخزن از سوی یک سارق دزدیده شده باشد.حدود ساعت ۲۱ شنبه شب، آتش نشانان ...


165
مسمومیت ۳۳۰ نفر در خیابان‌های دزفولfararu.com/fa/325672معاون فنی اورژانس کشور از انتقال ۳۳۰ به بیمارستان‌های گنجویان و نبوی براثر نشت گاز کلر از ۳ ...