طلای المپیاد جهانی ریاضی مریم میرزاخانی103
طلای المپیاد جهانی ریاضی بر گردن مریم میرزاخانی +عکسir.infrc.com/961249مریم میرزاخانی توانست دو سال پشت سر هم در المپیاد جهانی ریاضی مدال طلا بگیرد.


113
طلای المپیاد جهانی ریاضی برگردن مریم میرزاخانی +عکسeconews.com/fa/content/736276اقتصاد ایران: مریم میرزاخانی توانست دو سال پشت سر هم در المپیاد جهانی ریاضی مدال طلا بگیرد.


172
نابغه های ایران: مریم میرزاخانی ریاضیدانnabeghehayeiran.blogspot.com/2017/04/blog-post_30.htmlمریم میرزاخانی ... طلای المپیاد ریاضی کشوری شد و بعد از آن در سال ۱۹۹۴ در المپیاد جهانی ریاضی ...


106
مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی براثر بیماری سرطان درگذشتhttps://www.radiofarda.com/a/28617886.htmlمریم میرزاخانی، استاد ... کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری به المپیاد جهانی ریاضیات ...


122
مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، درگذشتhttps://ir.voanews.com/a/mirzakhani-science-mathematic/3965564.htmlمریم میرزاخانی، نابغه ایرانی ... دختر ایرانی برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی را ...


186
گذری بر شرح حال مریم میرزاخانیshikpars.com/passing-on-the-biography-of-maryam-mirzakhani... مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری ... مریم میرزاخانی در ... المپیاد جهانی ریاضی در سال ...


187
مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایرانی درگذشتhttps://www.manoto.cultureandlife/jxxphq/news27796مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان ایرانی و ... تهران، برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در ...


118
مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی درگذشتhttps://www.radiozamaneh.com/349755مریم میرزاخانی ... مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی و ... برنده مدال طلای این المپیاد جهانی ...


161
مریم میرزاخانی برترین دانشمند ریاضی جهان - Chess Forums ...https://www.chess.com/clubs/forum/view/content4076مریم میرزاخانی برترین ... در المپیاد جهانی ریاضی ... از ۴۲ ، رتبه ٔ اول طلای جهانی را ...