سفیر آلمان: به برجام و خواهیم100
سفیر آلمان: به برجام پایبندیم و خواهیم بود - آخرین خبرhttps://tnews.ir/3ccf96359617.htmlتسنیم/ سفیر آلمان در تهران گفت که کشورش به برجام پایبند است و پایبند خواهد بود. "میشائیل کلور ...


151
سفیر آلمان: به برجام پایبندیم و خواهیم بودwww.khabarbartar.com/WorldNews/6719896به گزارش خبرگزاری تسنیم، "میشائیل کلور ــ برشتولد" سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران در ...


147
آخرین خبر | سفیر آلمان: به برجام پایبندیم و خواهیم بودakharinkhabar.ir/politics/3796196تسنیم/ سفیر آلمان در تهران گفت که کشورش به برجام پایبند است و پایبند خواهد بود. میشائیل کلور ...


169
سفیر آلمان: به برجام پایبندیم و خواهیم بودeconews.com/fa/content/967432اقتصاد ایران: سفیر آلمان در تهران گفت که کشورش به برجام پایبند است و پایبند خواهد بود.


177
سفیر آلمان: به برجام پایبندیم و خواهیم بود - خبرگزاری ...https://www.tasnimnews.com/fa/1396/07/20/1544120/سفیر...سفیر آلمان در تهران گفت که کشورش به برجام پایبند است و پایبند خواهد بود.


153
سفیر آلمان: به برجام پایبندیم و خواهیم بود | سفیر آلمان درwww.ghatreh.com/nn39665999/...سفیر آلمان در تهران گفت که کشورش به برجام پایبند است و پایبند خواهد بود. - "، "میشاییل کلور ...


114
سفیر آلمان: به برجام پایبندیم و خواهیم بود | سفیر آلمان درwww.ghatreh.com/nn39664121/...سفیر آلمان در تهران گفت که کشورش به برجام پایبند است و پایبند خواهد بود. - به گزارش با چالش ...


142
سفیر آلمان: به برجام پایبندیم و خواهیم بود - شبکه خبری ...https://tnews.ir/b15f96360063.htmlسفیر آلمان در تهران گفت که کشورش به برجام پایبند است و پایبند خواهد بود. به گزارش امتداد ...


159
سفیر آلمان: به برجام پایبندیم و خواهیم بود | جام‌نیوز | خبروانkhabarone.ir/11603202/...سفیر آلمان در تهران گفت که کشورش به برجام پایبند است و پایبند خواهد بود.