سرپرست وزارت علوم از این وزارتخانه142
وزیر علوم: سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه استhttps://tnews.ir/67fc96961969.htmlایسنا نوشت: وزیر علوم تحقیقات و فناوری اظهار کرد: به احتمال زیاد یکی از مسئولان تراز اول ...


107
وزیر علوم: سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه است ...www.didbaniran.ir/بخش-سیاسی-3/26800-وزیر-علوم...وزیر علوم تحقیقات و فناوری اظهار کرد: به احتمال زیاد یکی از مسئولان تراز اول وزارت علوم ...


170
سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه استeconews.com/fa/content/803852اقتصاد ایران: وزیر علوم تحقیقات و فناوری اظهار کرد: به احتمال زیاد یکی از مسئولان تراز اول ...


198
وزیر علوم: سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه استmonitor.shafaqna.com/FA/IR/10250688وزیر علوم: سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه است


107
وزیرعلوم: سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه است ...https://damadam.ir/...وزیر علوم تحقیقات و فناوری اظهار کرد: به احتمال زیاد یکی از مسئولان تراز اول وزارت علوم ...


152
سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه است - عطناwww.atnanews.ir/archives/133224/سرپرست-وزارت-علوم...محمد فرهادی درباره گزینه سرپرستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: هنوز گزینه نهایی ...


173
وزیر علوم: سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه استwww.bazentekhabat.com/political/2355...پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، منتشر کنننده خبرهای انتخاباتی در حوزه های خبری سیاسی ...


152
وزیر علوم سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه است ...titryab.com/search/...وزیر علوم سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه است از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار ...


109
سرپرست وزارت علوم از داخل این وزارتخانه است - ایسنا | دمادمhttps://damadam.ir/...وزیر علوم تحقیقات و فناوری اظهار کرد: به احتمال زیاد یکی از مسئولان تراز اول وزارت علوم ...