دیدار شمخانی با هیاتی از اعضای118
دیدار شمخانی با هیاتی بلندپایه از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه ...https://tnews.ir/1a0196004116.htmlهیاتی بلندپایه از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق با دبیر شورای عالی امنیت ملی ...


176
هیاتی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان با شمخانی دیدار می کنندhttps://tnews.ir/c87996003711.htmlهیاتی بلندپایه از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق با علی شمخانی نماینده مقام ...


164
دیدار شمخانی با اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستانwww.jonge-khabar.com/articlekhabar.php?id=175965دیدار شمخانی با اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان ایلنا هیاتی بلندپایه از اعضای دفتر ...


138
دیدار هیاتی از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق ...www.isna.ir/96042615021هیاتی بلندپایه از اعضای دفتر ... عصر امروز با علی شمخانی نماینده ... امنیت ملی دیدار و ...


139
دیدار هیاتی از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق ...https://techno1.ir/دیدار-هیاتی-از-اعضای-دفتر...هیاتی بلندپایه از اعضای ... با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ...


105
دیدار هیات بلند پایه کردستان عراق با شمخانی - kodoom.com ...news.kodoom.com/iran-politics/دیدار-هیات-بلند-پایه...ارائه گزارش از ... است از محورهای دیدار هیات اقلیم کردستان با شمخانی است./ ، هیاتی ...


114
دیدار هیات بلند پایه کردستان عراق با شمخانی/ ارائه گزارشی ...https://www.tasnimnews.com/fa/1396/04/26/1466875/دیدار...ارائه گزارش از آخرین وضعیت ... شده است از محورهای دیدار هیات اقلیم کردستان با شمخانی ...


151
دیدار هیات بلند پایه کردستان عراق با شمخانی/ ارائه گزارشی ...https://www.bebinak.com/mag/247058به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، هیاتی بلندپایه از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی ...


113
هیأتی از دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق با شمخانی ...https://www.khabarist.com/e/4969619هیأتی بلندپایه از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق عصر امروزبا علی شمخانی دبیر ...