دفتر کمیساری عالی پناهندگان ترکیه132
کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان - ویکی‌پدیا ...https://fa.wikipedia.org/wiki/کمیساریای_عالی...این دفتر در ۱۴ ... وظیفه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رهبری و هماهنگ نمودن فعالیت ...مأموران ارشد ·


163
کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه | مجله مرمرhttps://marmarmagazine.com/کمیسیاری-عالی...کسانیکه از نظر کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ... به دفتر این ... اگر از طرف پلیس ترکیه ...


128
اطلاعیه دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شهر ...milademasieh.blogspot.com/2017/11/blog-post_04.htmlاطلاعیه دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شهر زلزله زده وان ترکیه


140
UNHCR Resultsresults.unhcr.org.trUNHCR-Turkey : Sancak Mahallesi - Tiflis cad. 552. Sok - No3: Monday, October 16, 2017 Ozbek French به زمانى كوردى AF ...


100
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دفتر ترکیه(UNHCR)azadi-iranfreedom-azadi.blogspot.com/2017/12/unhcr.htmlکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دفتر ترکیه(unhcr) کمیساریای عالی حقوق ...


101
UNHCR TURKEY_ پناهجوی معترض افغانی با تبر به دفتر ...www.youtube.com/watch?v=kekAyfR25osClick to view on Bing7:39By Nima Bazollahi ·


200
محمد مصطفایی از کمیساریای عالی سازمان ملل در ترکیه درخواست ...https://www.radiofarda.com/a/F10_Mohammad_Mostafaei_Seeks_Asylum...کمیساریای عالی پناهندگان ... سازمان در ترکیه ... در دفتر امور پناهندگان این ...


196
اغاز فعالیت اداری دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد ...afgrefugees.com › اخباردفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد در شهر وان -ترکیه از سال ... عالی پناهندگان ...


149
سایت پناهجویان ایرانی در ترکیه - نشست با دفتر کمیساریای عالیwww.bipanah.com/article35.htmlسایت پناهجویان ایرانی در ترکیه ... دبیر دفتر کمیساریای عالی ... عالی پناهندگان ...