تقدیم جایزه ی «روتوش» مریم میرزاخانی131
تقدیم جایزهی «روتوش» به مریم میرزاخانیhttps://www.espeli.ir/item/isna/96042615040/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB...فیلم کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری، برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران ...


167
تقدیم جایزه ی روتوش به مریم میرزاخانی - جستجو - تیتر یابtitryab.com/search/...تقدیم جایزه ی روتوش به مریم میرزاخانی از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو ...


151
جایزه فیلم «روتوش» به مریم میرزاخانی تقدیم شدdgchekhabar.com/cultural/44025/...جایزه فیلم «روتوش» به مریم ... ریاضی‌دان بزرگ، مریم میرزاخانی تقدیم ... ی فیلم آمده ...


136
تقدیم یک جایزه سینمایی به مریم میرزاخانی/ جایزه تماشاگران ...https://damadam.ir/...فیلم کوتاه «روتوش» به ... خود را به مریم میرزاخانی تقدیم ... به مریم میرزاخانی/ جایزه ...


151
تقدیم جایزه ی «روتوش» به مریم میرزاخانی | فیلم کوتاه «روتوش»www.ghatreh.com/nn38396389/...فیلم کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری، برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران ...


106
تقدیم جایزه "روتوش" به مریم میرزاخانیbazigar30t.com/14-hot-5297-taghdim-rotosh-be-mirzakhaniتقدیم جایزه "روتوش" به ... در قسمتی از بیانیه‌ی فیلم ... تقدیم جایزه "روتوش" به مریم میرزاخانی


196
تقدیم جایزهی «روتوش» به مریم میرزاخانی | نیمرخwww.nimrokh.tv/17789/...نیمرخ - تقدیم جایزهی «روتوش» به مریم میرزاخانی: فیلم کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه ...


178
تقدیم جایزهی «روتوش» به مریم میرزاخانی خبرنامه ملّی ایرانیانwww.melli.org/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%a7%db%8c…فیلم کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری، برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران ...


127
جایزه فیلم «روتوش» به مریم میرزاخانی تقدیم شد | فارس | خبروانkhabarone.ir/9644066/...فیلم کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری، برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران ...