برای ساعت اداری دوشنبه خوزستان تصمیم150
برای ساعت اداری دوشنبه در خوزستان تصمیم‌گیری خواهد شدkhouzestan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=97653مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: ساعت کاری امروز ادارات و دستگاه‌های اجرایی ...


115
برای ساعت اداری دوشنبه در خوزستان تصمیم گیری خواهد شد ...https://tnews.ir/ab0f96888674.htmlخوزنا: مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: ساعت کاری امروز ادارات و دستگاه های ...


124
برای ساعت اداری دوشنبه در خوزستان تصمیم‌گیری خواهد شدwww.khouznews.ir/fa/151320/...ساعت کاری امروز ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، طبق روال عادی است و برای ساعت اداری ...


147
ساعات اداری استان خوزستان در هفته جاری کاهش یافت؟ | مدیرکلwww.ghatreh.com/nn38796156/ساعات-اداری-استان...برای ساعت اداری دوشنبه در خوزستان ... هر گونه تصمیم خود برای کاهش ساعت اداری را ...


178
خبر کاهش ساعت اداری در هفته جاری تکذیب شد | برخلاف آنچه کهwww.ghatreh.com/nn38797879/خبر-کاهش-ساعت-اداری...... برای کاهش ساعت اداری ... اداری دوشنبه در خوزستان ... تصمیم خود برای کاهش ساعت ...


160
دوشنبه ساعت اداری در خوزستان تا ساعت 13 خواهد بود | نشریه ...www.behbahanema.ir/2017/08/01/دوشنبه-ساعت-اداری-در...مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: به دلیل پیش بینی افزایش دما، ساعت کاری همه اداره ...


135
به دلیل گرمای بیش از ۵۰ درجه؛ روز دوشنبه ادارات خوزستان ...www.asrejonoob.ir/khuzestan/32718/روز-دوشنبه-ادارات...... خوزستان، فردا (دوشنبه) ... برای نخستین بار است که ساعت کاری اداری در خوزستان به دلیل ...


154
ساعت 13 پایان تایم اداری امروز در کلیه شهرستان‌های خوزستانkhouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=76002مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت :‌ در راستای اجرای مصوبه کاهش ساعت اداری در روزهای ...


114
ساعت کاری ادارات خوزستان، پس از ماه رمضانwww.khouznews.ir/fa/44764استانداری خوزستان با صدور ... ولی خوزستان یک ساعت زودتر و ... تهران تصمیم گرفت که ...