آغاز جشنواره فرهنگی و دانش آموزان132
آغاز جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان کشور از اول مرداد ...tnews.ir/611d96008203.htmlمدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: خراسان رضوی طی یکم الی پانزدهم مرداد ماه ...


196
آغاز سی و پنجمین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزی در نیشابورhttps://www.bebinak.com/mag/256132... سی و پنجمین جشنواره فرهنگی ... آغاز سی و پنجمین جشنواره ... با دانش آموزان است و ...


118
آغاز جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان بافقwww.iribnews.ir/fa/1477964/...شرکت کنندگان در این جشنواره در رشته های قرآن ، خط و نقاشی ، احکام ، اذان رقابت می کنند.


163
اردوی هنری آموزشی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب آغاز شد ...vazeh.com/n15873744/اردوی-هنری-آموزشی-دفتر...... خاتم آغاز شد جشنواره فرهنگی و ... جشنواره فرهنگی و ... فرهنگی هنری دانش آموزان ...


155
آغاز سی و پنجمین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزی در نیشابورwww.aftabir.com/article/view/2017/07/24/1738867مشهد- ایرنا- سی و پنجمین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزی روز دوشنبه طی مراسمی با حضور 2 هزار و ...


181
ایرنا - توجه به آموزش بدون پرورش ظلم به دانش آموز و جامعه استwww.irna.ir/fa/News/82608135مهدی فیض روز دوشنبه در مراسم افتتاح سی و پنجمین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان کشور در ...


113
سی و یکمین جشنواره فرهنگی آموزشی پیر نارکیnaraki.irانجمن زرتشتیان تفت و توابع سی و یکمین دوره جشنواره آموزشی فرهنگی پیر ... دانش آموزان و ...


108
ایرنا - سی وپنجمین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزی فردا در ...www.irna.ir/fa/News/82607157تهران - ایرنا - مدیرکل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: سی ...


115
مهارت‌آموزی دانشآموزان در جشنواره تابستانی دبستان رفاه ...https://www.tasnimnews.com/fa/1396/06/01/1500109/مهارت...مهارت‌آموزی دانشآموزان در جشنواره ... ماه آغاز شد، گفت: این جشنواره ... دانشآموزان و ...